„Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”


II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży

„Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”

Udział w Konkursie polega na przygotowaniu krótkiego (max. 2 minutowego) filmu promocyjnego pod hasłem: „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”.

Konkurs będzie trwał do 30 września 2020r.

Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani wysokimi nagrodami rzeczowymi i pieniężnymi.

Głównym celem Strategii Wizja Zero jest zmniejszanie wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników.

Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, patronem medialnym – TVP Info.

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie!

1. Zapoznaj się z regulaminem na stronie: www.krus.gov

2. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia oraz wszystkie załączniki

3. Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie

4. Zeskanuj formularze, które wymagają podpisu (mogą być też zdjęcia dobrej jakości)

5. Prześlij wypełnione i podpisane dokumenty pod adres wizjazero(at)krus.gov.pl  

 

Informację o konkursie przekazuje Placówka Terenowa KRUS w Wołominie

 

Zachęcamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie

 „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”