List Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Bezpieczne zakończenie zajęć dydaktycznych


 

Warszawa, 22 czerwca 2020 r.

Kuratorium Oświaty

w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

BKO.537.1.2020.AK

Dyrektorzy

szkół i placówek oświatowych

województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy, w związku ze zbliżającym się zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych przypominam o obowiązującym na terenie całego kraju stanie epidemii i związanymi z tym ograniczeniami.

 

W związku z powyższym procedurę wydania świadectw dyrektor szkoły powinien ustalić w taki sposób, aby ich odbiór przez uczniów odbywał się z zachowaniem dystansu społecznego, w jak najmniejszych grupach lub indywidualnie oraz przy stosowaniu odpowiednich środków ochrony. Uczeń może odebrać świadectwo szkolne także w innym dniu.

 

Zwracam uwagę, że aktualna sytuacja uniemożliwia organizowanie na terenie szkół tradycyjnych spotkań, apeli i akademii. Proszę Państwa o przestrzeganie zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego przy planowaniu zakończenia zajęć, mając na względzie bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli.

 

Z wyrazami szacunku

Mazowiecki Kurator Oświaty

/-/

Aurelia Michałowska