„BRĄZOWA SZKOŁA 2020”.


 

W  Rankingu Techników 2020 opublikowanym przez PERSPEKTYWY Technikum Zawodowe w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych  im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie uzyskało tytuł  „BRĄZOWA SZKOŁA 2020”.

Nasza szkoła znalazła się w gronie najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. Wśród 1728 techników w kraju zajęliśmy 345 miejsce, 52 miejsce w województwie mazowieckim oraz 1 miejsce w powiecie wołomińskim.

Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy mamy prawo do używania w 2020 roku i w latach następnych tytułu honorowego „Brązowej” Szkoły 2020.

Gratuluję Uczniom i Nauczycielom tego wyróżnienia! 

http://technika.perspektywy.pl/2020/tabele/ranking-wojewodzki-technikow/1/7

 

Małgorzata Zwolska 

Dyrektor szkoły