Uroczyste otwarcie dwóch nowych pracowni komputerowych


Dnia 26.09 w naszej szkole miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. P. Dyrektor Małgorzata Zwolska wraz z Wicestarostą Powiatu Wołomińskiego – p. Robertem Szydlikiem, Naczelnikiem Wydziału Edukacji – p. Hanną Skrzypczak, Dyrektorem Centrum Usług Wspólnych – p. Robertem Ratajem oraz sekretarz Centrum Usług Wspólnych – p. Anną Rudowską, uroczyście otworzyli dwie nowe pracownie komputerowe, przygotowane do kształcenia w zawodzie technik informatyk. Projekt sfinansowany został przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego. Sprzęt wraz z wyposażeniem kosztował ponad 263 tys. zł.


Sale, składające się z 30 jednostek centralnych zostały przygotowane pod kątem specjalizacji sieciowych oraz serwisowych. Każde stanowisko zaopatrzone jest w najnowsze oprogramowanie MS Windows 10 z aplikacjami przeznaczonymi do projektowania sieci komputerowych, programami diagnostycznymi, oprogramowaniem do tworzenia i obróbki grafiki bitmapowej oraz wektorowej, a także serwery baz danych MSSQL 2019 wraz z niezbędnym kompilatorami i edytorami do programowania. Dodatkowo do sal został dociągnięty szerokopasmowy Internet OSE oraz sprzęt niezbędny do montażu okablowania. Na wyposażeniu do dyspozycji uczniów znajdują się m.in. nowe wiertarko - wkrętarki firmy BOSCH, testery, szafa rackowa, access pointy, karty graficzne. Powyższe sprzęty są niezbędne do opanowania  podstawowych umiejętności informatyczno - technicznych.

Opiekę nad pracownią sieciową sprawuje p. Paweł Tytko – nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych, natomiast nad salą diagnostyczną p. Paweł Lewandowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych.

Oprac.: Łukasz Bryk