17 i 20 września 2019 jesienne wycieczki ekologiczne trasą questu: W Arciechowie wśród dębów, łąk i wody.


Na szukanie Skarbca, poznawanie ekosystemów i podziwianie okazałych dębów wybrały się tym razem klasy gastronomiczne: druga, dodatkowo z wychowawczynią – p. Dorotą Gastoł i trzecia z naszym historykiem p. Tomaszem Pałaszewskim. Młodzież podzielona na grupy musiała dotrzeć do Skarbca z tajemnymi pieczęciami, idąc nieznaną sobie trasą. Wskazówki znajdowały się w ulotce questowej między opisami przyrody. I tak, kto np nie domyślił się, że „o niebieskich śnią migdałach” na ulicy Migdałowej, ten pognał dalej przed siebie. Trzeba było naprawdę bardzo uważnie czytać ulotkę, aby nie zabłądzić. Prędzej lub później wszystkim jednak  grupom udało się dotrzeć do celu. Przy okazji wchodziły do głowy informacje o funkcjonowaniu ekosystemów, różnych powiązaniach między organizmami czy o poznanych formach ochrony przyrody. To były ciekawe i aktywne lekcje biologii w terenie.

 

Iwona Matusiewicz