Zakończenie roku szkolnego


W środę 19 czerwca o godz.10.00 społeczność szkolna Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie zgromadziła się na placu apelowym aby zakończyć wspólnie rok szkolny 2018/2019. 

Na początku pani dyrektor Małgorzata Zwolska wygłosiła okolicznościowe przemówienie do uczniów i nauczycieli, odczytała list Mazowieckiego Kuratora Oświaty, a następnie wręczyła dyplomy i nagrody książkowe za najlepsze wyniki w nauce i za udział w różnych konkursach. Uczniowie otrzymali także certyfikaty zawodowe w ramach Akademii CISCO. 


Po wręczeniu nagród głos zabrali przybyli goście, a w tym roku byli to: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego - Cezary Wnuk i pan Waldemar Lau (Zastępca Przewodniczącego Rady Programowej działającej przy Międzyszkolnym Klubie Historycznym im.AK Ziemi Radzymińskiej), który złożył na ręce Pani Dyrektor, pani Agnieszki Tymińskiej reprezentującej rodziców oraz Małgorzaty Popławskiej - uczennicy klasy 2G podziękowania za całoroczną pracę i zaangażowanie w działalność Klubu.


Po przemówieniach nastąpił przykry moment pożegnań z nauczycielami, którzy w tym roku kończą swoją pracę w naszej szkole, a w tym roku byli to: Halina Baranowska, Wojciech Franas, Radosław Szwed i Marek Szulc. Będzie nam ich brakowało.


Na koniec głos zabrali przedstawiciele Samorządu Szkolnego.