Kreatywne warsztaty lodowe z "SCHӦLLER ICE CREAM"        Od stycznia w naszej szkole ruszyła druga edycja projektu „KREATYWNE WARSZTATY LODOWE Z SCHÖLLER ICE CREAM". Celem warsztatów jest: rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów, wspieranie uczniów w ich rozwoju osobistym, zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia w szkole, poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu komponowania deserów na bazie lodów "Schöller Ice Cream" oraz wypracowanie autorskich receptur na kreatywny deser lodowy z wykorzystaniem lodów "Schöller Ice Cream" przez uczniów.


          Uczestnikami warsztatów są uczniowie z klasy 1G, 2TK oraz 3G pod opieką p. E. Starzak-Jankowskiej. Projekt będzie trwać do połowy czerwca, uczestnicy po zakończeniu warsztatów otrzymają od organizatorów certyfikaty potwierdzające udział w projekcie edukacyjnym ,,Kreatywne warsztaty z Schöller Ice Cream’’.