Podsumowanie I półrocza Szkolnego Konkursu "Zagadki Ekologiczne"


W konkursie "Zagadki Ekologiczne" w pierwszym półroczu wzięło udział 8 uczniów z różnych klas. 

Konkurs polegał na comiesięcznym odpowiadaniu na pytania związane z przedstawionymi fotografiami.
 
Wyniki:
 I miejsce - Agata Romsicka 
II miejsce: Paulina Górczak i Agata Mordarska
III miejsce: Patrycja Dachniewska

 
Uczennice otrzymają pamiątkowe dyplomy i dodatkowe oceny z biologii.
Iwona Matusiewicz