Udział w Mazowieckim Kongresie Młodych „Włącz bezpiecznik”


     4 grudnia 2018 r. przedstawiciele Samorządu Szkolnego Marta Rosłon z klasy 2TK, Klaudia Bartosiewicz z klasy 3G oraz Piotr Ledecki z klasy 2I wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie pt. „Włącz bezpiecznik”. Celem Kongresu Młodych było upowszechnianie wśród młodzieży i pedagogów wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w internecie w różnych sytuacjach społecznych, na drodze a także poszerzanie umiejętności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy.

     Uczestnicy wydarzenia wzięli udział w panelu dyskusyjnym, warsztatach i pokazach. W ramach Kongresu wspólnie wypracowano rekomendacje do pracy z młodzieżą w obszarach dotyczących bezpieczeństwa, takich jak: występowanie cyberprzemocy, uzależnień, dyskryminacji, zagrożeń związanych z HIV/AIDS, presji rówieśniczej, sytuacji konfliktowych pojawiających się w różnych kontekstach życia społecznego.


     

Opiekę nad uczniami sprawowała Miłosława Regulska.