Kadra pedagogiczna
Małgorzata Zwolska - Język angielski
DYREKTOR SZKOŁY od 2018 r.
Małgorzata Sieroszewska- Język angielski, Język angielski zawodowy
WICEDYREKTOR SZKOŁY
PRZEDMIOTY OGÓLNE


Edyta Horodelska- Religia;
Opiekun Samorządu Szkolnego
Krystyna Ziemichód- Język polski, Geografia;
wychowawczyni 2G
Irena Pałaś- Język polski;
wychowawczyni 4I
Małgorzata Grabowska- Język polski, Historia, Historia i społeczeństwo;
wychowawczyni 1G
Tomasz Borowski- Język angielski, Język angielski zawodowy
Katarzyna Demianiuk- Język niemiecki;
wychowawczyni 4TK
Aneta Lubieniecka- Matematyka, matematyka rozszerzona;
wychowawczyni 4G
Barbara Gągała- Matematyka, Matematyka rozszerzona, fizyka;
wychowawczyni 2I
Iwona Matusiewicz- Biologia, Biologia rozszerzona;
wychowawczyni 3G
Magdalena Kazik- Wiedza o społeczeństwie;
wychowawczyni 3I
Tomasz Lenkiewicz- Wychowanie fizyczne;
wychowawca 1I
Anna Roszkiewicz- Wychowanie fizyczne
wychowawczyni 2TK
Ireneusz Widort- Wychowanie fizyczne
zdjęcie wkrótce Miłosława Regulska- Bibliotekarz, Doradztwo zawodowe
Barbara Wołowicz-Majewska- Pedagog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie
PRZEDMIOTY ZAWODOWE - technik informatyk


Adam Popławski- Informatyka, Urządzenia Techniki Komputerowej, Systemy operacyjne, Działalność gospodarcza w branży informatycznej
Łukasz Bryk- Witryny i aplikacje internetowe, Programowanie aplikacji internetowych, Systemy baz danych, Administracja bazami danych
Wojciech Franas- Witryny i aplikacje internetowe, Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej, Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi, Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
zdjęcie wkrótce Paweł Tytko- Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych, Sieci komputerowe
PRZEDMIOTY ZAWODOWE - technik architektury krajobrazu


Dorota Jachacy- Prace w urządzaniu i konserwacji obiektów małej architektury, Prace w urządzaniu i pielęgnacji obiektów roślinnych;
Kierownik szkolenia praktycznego
Halina Baranowska- Prace w urządzaniu i pielęgnacji obiektów roślinnych, Prace w urządzaniu i konserwacji obiektów małej architektury
Anna Grabowska- Podstawy projektowania architektury krajobrazu, Urządzanie i pielęgnacja obiektów roślinnych, Ochrona i kształtowanie krajobrazu, Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu, Kształtowanie obiektów architektury krajobrazu
wychowawczyni 3TK
Bożena Szafrańska-Kassyk- Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu, Prowadzenie działalności gospodarczej, Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu, Pracownia roślin ozdobnych, Rośliny ozdobne;
wychowawczyni 1AI
zdjęcie wkrótce Grażyna Kujawska- Prace w urządzaniu i pielęgnacji obiektów roślinnych, Prace w urządzaniu i konserwacji obiektów małej architektury
zdjęcie wkrótce Henryk Klimkiewicz- Przepisy ruchu drogowego
PRZEDMIOTY ZAWODOWE - technik żywienia i usług gastronomicznych; kelner


Ewa Starzak-Jankowska- Obsługa konsumenta, Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, Ekonomika i organizacja w gastronomii, Usługi gastronomiczne, Procesy technologiczne w gastronomii;
Anna Stefańska- Technologia sporządzania potraw i napojów z towaroznawstwem, Zasady planowania jadłospisów, Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, Usługi gastronomiczne wewnętrzne i cateringowe, Obsługa kelnerska gości indywidualnych, Procesy technologiczne w gastronomii
Maria Dobies- Procesy technologiczne w gastronomii, Zasady żywienia, Usługi gastronomiczne i cateringowe, Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej
Dorota Gastoł- Chemia, Obsługa gości indywidualnych;
wychowawczyni 4K
Grzegorz Rudnik
- Edukacja dla bezpieczeństwa, Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii, Urządzenia i bezpieczeństwo pracy w gastronomii, Technologia gastronomiczna, Technologia gstronomiczna z towaroznawstwem
zdjęcie wkrótce Elżbieta Rukat- Specjalizacja (barman), Działalność gospodarcza w gastronomii, Przygotowanie potraw i napojów
Magdalena Metelska - Zasady żywienia, Podstawy technologiczne w gastronomii