BIBLIOTEKA WITA!
Strona główna Regulamin biblioteki Regulamin MCI Archiwum biblioteki Historia biblioteki Wykaz bibliotekarzy

HISTORIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Założycielką biblioteki i pierwszą jej opiekunką była w latach 1953/1955 polonistka Janina Kamińska. Po niej krótko bibliotekarzami szkolnymi byli: Jan Kamiński, Pelagia Olechno, Agnieszka Jarzębska, Hanna Zwolska, Henryk Kryński, Iwona Grabowska-Gałuszko i Zbigniew Piotrowski.

Szczególną rolę w powadzeniu biblioteki odegrał Stefan Kulesza, który opiekował się nią od 1973r. To On uporządkował istniejący księgozbiór i stworzył podstawy dalszego rozwoju zawodowego zaplecza informacyjnego dla uczniów i nauczycieli. Był organizatorem wielu uroczystości szkolnych, wspaniałym nauczycielem, wychowawcą, przyjacielem młodzieży, niezapomnianą postacią w historii naszej szkoły.

W czasie długiej choroby Stefana Kuleszy biblioteką opiekowała się Świętosława Nowak. Po śmierci pana Stefana Kuleszy w 1977r. bibliotekę przejęła Teresa Pałaś, która kontynuowała rozpoczętą przez swojego poprzednika pracę. Czytelnię wówczas prowadziła Elżbieta Balińska, która służyła wskazówkami i radą Janinie Śliwińskiej i Barbarze Dziedzic. Pani Barbara Dziedzic prowadziła bibliotekę w latach 1987-2001r. Po odejściu pani Barbary Dziedzic na emeryturę, pracę w bibliotece od września 2001r. rozpoczęła pani Elżbieta Lewandowska, a od 2002 r. pracuje w niej również pani Miłosława Regulska. Obie panie to nasze dzisiejsze bibliotekarki.

W bibliotece znajduje się bogata literatura zawodowa dla wszystkich kierunków kształcenia oraz literatura popularno-naukowa, literatura piękna i obowiązujący kanon lektur szkolnych. Od kilku lat biblioteka wzbogaca swoją ofertę o zbiory audiowizualne.

Od 2005r. biblioteka została przekształcona w Multimedialne Centrum Informacyjne. Posiada cztery komputery z dostępem do Internetu. W czasie przerw i po lekcjach wszystkie stanowiska są wykorzystywane przez uczniów.

Biblioteka prowadzi szeroką działalność pedagogiczno-informacyjną dla wszystkich jej użytkowników. Organizuje liczne imprezy okolicznościowe, wycieczki, spotkania autorskie, przygotowuje konkursy i wystawy. Jest otwarta na promowanie aktualnych wydarzeń kulturalnych i społecznych regionu.