Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Artykuły

Zajęcia wychowawczo-profilaktyczne dla uczniów z udziałem funkcjonariuszy policji KPP w Wołominie

W dniach 5 i 6 października 2022 r. uczniowie klas pierwszych , drugiej T i drugiej G uczestniczyli w zajęciach wychowawczo-profilaktycznych przeprowadzonych przez funkcjonariuszki Komendy Powiatowej Policji w Wołominie .

 Tematem zajęć było ,,Zagrożenie przestępczością i demoralizacją oraz wynikające z nich konsekwencje prawne i społeczne” . 

Ponadto w klasach drugich tematem była ,, Cyberprzemoc i zagrożenia w cyberprzestrzeni”.

Poruszone na zajęciach zagadnienia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów.

Dziękujemy naszym gościom prowadzącym zajęcia za rzeczową i ciekawie przekazaną wiedzę.

Barbara Wołowicz-Majewska - 7 października 2022


Skip to content