BIBLIOTEKA WITA!
Strona główna Regulamin biblioteki Regulamin MCI Archiwum biblioteki Historia biblioteki Wykaz bibliotekarzy

KONKURS TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ

Pobierz regulamin konkursu.


KONKURS NA NAJCIEKAWSZE HASŁO, FRASZKĘ, WIERSZ PROMUJĄCE BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ I CZYTELNICTWO

Pobierz regulamin konkursu.


KONKURS NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA ROKU 2013/2014 

 Pobierz regulamin konkursu.

 

PAŹDZIERNIK - MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC
BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Hasło tegorocznego święta:

"Kto czyta książki ten żyje podwójnie"

Umberto Eco
KWIECIEŃ - KANONIZACJA JANA XXIII I JANA PAWŁA II

Biblioteka Zespołu Szkół Terenów Zieleni przygotowała gazetkę poświęconą kanonizacji dwóch papieży Piusa XXIII i Jana Pawła II. Ta ważna i bliska sercom Polaków uroczystość odbyła się 27 kwietnia 2014r, punktem najważniejszym była Msza święta.

Na Placu św. Piotra w Rzymie padły słowa: "Radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku przez różnorodne doświadczenia. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota".Kilka zdjęć z przebiegu uroczystości:


KWIECIEŃ - 220 ROCZNICA POWSTANIA KOŚCIUSZKOWSKIEGO

W kwietniu 2014r. w bibliotece szkolnej uczniowie naszej szkoły mogli zapoznać się z historią Powstania Kościuszkowskiego zwanego inaczej Insurekcją Kościuszkowską.

W bieżącym roku obchodzimy 220 rocznicę polskiego powstania narodowego przeciw Rosji i Prusom.
LUTY - ŚWIĘTY WALENTY – PATRON ZAKOCHANYCH

Walenty mieszkał w Rzymie w III wieku – a zatem zanim chrześcijaństwo zostało zalegalizowane. Został stracony, gdyż, jak wielu świętych z burzliwego dla chrześcijan okresu, nie chciał wyrzec się wiary. Jego konflikt z władzami rzymskimi nie polegał jednak wyłącznie na krzewieniu prześladowanej religii. Walenty wszedł z nimi w konflikt także z powodu swoich poglądów na temat małżeństwa. Cesarz Klaudiusz II Gocki, który panował w chwili skazania biskupa, wymuszał na młodych legionistach życie w pojedynkę. „Single”, nieżonaci żołnierze, byli dlań najlepszymi i najbardziej skutecznymi wojakami.

Tu znajduje się punkt styczności między Świętym Walentym a zakochanymi. Biskup, mając swoje własne poglądy na temat miłości i małżeństwa, zwykł łamać cesarskie zakazy i udzielać ślubu młodym legionistom. Chętnych miał wkrótce tak wielu, że jego działalność, niestety, wydała się. Był torturowany, a w końcu ścięto mu głowę. Działo się to w roku 269 lub 270 (dokładna data jest niepewna). Jedno z podań mówi także o odwiedzającej go w więzieniu córce jednego ze strażników. Aby podziękować jej za podtrzymywanie na duchu, biskup miał napisać list w formie serca, podpisany „od Twojego Walentego”. (źródło:www.odkrywcy.pl)
LUTY - 25 ROCZNICA ROZPOCZĘCIA OBRAD OKRĄGŁEGO STOŁU

Szóstego lutego 1989 roku przedstawiciele komunistycznej władzy i solidarnościowej opozycji po raz pierwszy zasiedli do rozmów przy Okrągłym Stole, który zainicjował i stał się symbolem pokojowego przekazania władzy w Polsce. Rozmowy toczyły się od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku w Sali Kolumnowej Pałacu Namiestnikowskiego – obecnego Pałacu Prezydenckiego – przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Brali w nich udział przedstawiciele władz PRL, wywodzącej się z „Solidarności” opozycji pod przywództwem Lecha Wałęsy oraz strony kościelnej.

Dzięki obradom Okrągłego Stołu ponownie zalegalizowano „Solidarność” i doprowadzono do pierwszych, częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu PRL, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Wbrew oczekiwaniom władz, PZPR poniosła w nich całkowitą klęskę, a kandydaci opozycji demokratycznej zdobyli niemal wszystkie dostępne mandaty.

Okrągły Stół i czerwcowe wybory do tzw. Sejmu kontraktowego były początkiem zmian, w wyniku których w Polsce utworzono pierwszy niekomunistyczny rząd w tej części Europy z Tadeuszem Mazowieckim jako premierem. Już jesienią 1990 roku odbyły się całkowicie wolne wybory prezydenckie, w których zwyciężył legendarny przywódca „Solidarności”, Lech Wałęsa.

Przemiany w Polsce, których znanym na całym świecie symbolem jest Okrągły Stół, stały się początkiem końca narzuconego po II wojnie światowej państwom Europy Środkowej i Wschodniej niedemokratycznego systemu władzy, uzależnionego od Związku Radzieckiego. W 10 lat później, w tej samej Sali Kolumnowej, podpisano akces Polski do NATO, zaś w 2003 roku ratyfikowano Traktat Akcesyjny do Unii Europejskiej.
STYCZEŃ - ZIMOWE KLIMATY

W styczniu w bibliotece zagościła zima. Przemówiła językiem poezji i pejzażu w utworach poetów: Władysława Bełzy, Józefa Czechowicza, Czesława Janczarskiego, Marii Konopnickiej oraz Antoniego Lange. Zimowe krajobrazy w odcieniach bieli, różu, błękitu tworzyły niepowtarzalny nastrój.
STYCZEŃ - SAVOIR-VIVRE CZYLI DOBRE MANIERY

Dobre maniery i wychowanie na co dzień, poprawne zachowanie w różnych sytuacjach, etykieta na oficjalnych spotkaniach i przy innych okazjach - w czym tkwi sedno sprawy? Po czym można rozpoznać kulturalnego człowieka nawet, jeśli byłby ubrany w łachmany?

To ruch ciała, mimika, sposób bycia, wysławiania się, uśmiechu, postępowania nawet w drobnych spawach – wszystko to mówi nam o tym, kim jesteśmy. To dobre wychowanie czyni z nas kulturalnych ludzi, budzących sympatię i szacunek. A w czym tkwi istota savoir vivre? Po prostu to wgląd na innych. W tym tkwi ambaras dobrego wychowania, aby obcować z ludźmi w sposób kulturalny.
GRUDZIEŃ - W KLIMACIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Uważamy te dni za najpiękniejsze święta, za najpiękniejsze dni w roku… Tak wiele w nich ciepła, tak wiele naszych wspomnień tym dniom towarzyszy… To czas wspólnego kolędowania, czas poznawania prawdy, przeżywania radości z Bożego Narodzenia w gronie rodziny i przyjaciół.


GRUDZIEŃ - HISTORIA STANU WOJENNEGO W NASZEJ SZKOLE

Nasza szkoła, która słynęła w środowisku z wychowania patriotycznego organizowała uroczystości i imprezy o bogatych treściach zaczerpniętych z polskiej tradycji narodowej nie mogła być obojętna wobec wydarzeń, które kończyły wakacje 1980 roku.

Powstanie „Solidarności” przywitane zostało przez nauczycieli i uczniów bardzo gorąco. Padło na przygotowany wcześniej w szkole grunt. Już w końcu września została zorganizowana pierwsza struktura Związku, która zaowocowała w październiku powstaniem koła zakładowego. Nauczyciele naszej szkoły jako pierwsi w mieście założyli NSZZ „Solidarność” i byli inicjatorami jego powstania w radzymińskich szkołach i zakładach pracy. Członkowie koła rozwinęli aktywną działalność w zakresie obrony pracowników szykanowanych przez komunistyczne władze, pomocy socjalnej szczególnie potrzebującym samokształcenia oraz działalności politycznej. Członkowie Solidarności brali udział w patriotycznych zgromadzeniach, nabożeństwach w kościołach oraz akcjach protestacyjnych w Warszawie.

Wielkim wydarzeniem w szkole była wizyta pana Tomasza Strzębosza - Naczelnika Związku. Jego spotkanie z nauczycielami i harcerzami poszerzyło wiedzę o prawdziwym harcerstwie i potrzebie jego służby dla odradzającej się III Rzeczypospolitej.

Stan wojenny, choć przewidywany, zaskoczył nauczycieli i uczniów naszej szkoły. W niedzielę 13 grudnia 1981 roku na ogrodzeniu naszej szkoły powieszono obwieszczenia o jego wprowadzeniu. W poniedziałek wcześniej niż komisja do wprowadzenia rygorów stanu wojennego przybyła do szkoły, na obwieszczeniu pod podpisem niewidzialna, zapewne uczniowska ręka, narysowała sylwetkę i podpisała „oficer SS płk Jaruzelski”. Niebawem do szkoły wkroczył komisarz wojenny z delegacją urzędników naczelnika miasta. Nakazano zdjąć okolicznościowe dekoracje na szkolnych korytarzach. Wbrew nakazowi nie zdjęto portretu Ojca świętego i cytatów z Jego przemówień. Przed wyjazdem na przymusowe ferie uczniowie internatu zgromadzili się na świąteczną wigilię. Nauczyciele zaś spotkali się w pokoju nauczycielskim, gdzie po chwilach zadumy określono formy działalności w warunkach stanu wojennego.

Po powrocie uczniów z przymusowych ferii w szkole zorganizowano jeden z nielicznych w polskich szkołach, protest przeciw wprowadzeniu stanu wojennego. Uszyte w nocy w internacie czarne opaski uczniowie w większości klas założyli od długiej przerwy na rękawy. I taki trwali przez 3 godziny. Odmawiali też odpowiedzi na pytania nauczycieli, o których wiedzieli że służą komunistycznej władzy. Trwały też przesłuchania i dochodzenia. Były aresztowania uczniów i sankcje dla nauczycieli oraz groźby dla dyrekcji. W obronie uczniów, których demonstracyjnie pod karabinami prowadzono przez miasto na komisariat milicji, stanęła dyrekcja szkoły i nauczyciele. Udało ich się uchronić przed większymi represjami, także mogli ukończyć szkołę.

Solidarność szkolna przez cały okres stanu wojennego i po jego zawieszeniu aż do roku 1989 prowadziła konspiracyjną działalność. Funkcjonowała biblioteka, kolportowano książki, konspiracyjną prasę oraz znaczki i kartki Poczty „Solidarność”. Wśród wtajemniczonych byli również i uczniowie. Ci którzy mieszkali z dala od szkoły przed wyjazdem zaopatrywani byli w prasę podziemną, którą później rozpowszechniali wśród znajomych w miejscu swojego stałego zamieszkania.

Tekst i zdjęcia zaczerpnięte z pracy konkursowej pt. „Niepokorna szkoła” autorstwa Anny Machalskiej, Wioletty Pisarek, Marcina Murawskiego, Michała Majewskiego napisanej pod kierunkiem mgr Jana Wnuka. Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie grudzień 2000.


LISTOPAD - 95 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 1918 to wyjątkowa data w dziejach Europy i Polski. W tym dniu zakończyła się I wojna światowa a nasz kraj odzyskał niepodległość po 123 latach niewoli. Na okoliczność 95 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w bibliotece szkolnej przygotowano dla uczniów tablicę poświęconą temu historycznemu wydarzeniu. Zaakcentowano wybitną postać Józefa Piłsudskiego i jego znaczący wypływ na odzyskanie niepodległości przez Polskę.
 

PAŹDZIERNIK - MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC
BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Październik na całym świecie obchodzony jest jako Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W poprzednich latach był to Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych. Święto to jest organizowane od 1999 roku przez: Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCHOOL LIBRARIA NSHIP- IASL).

Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

Na październik w bibliotece zostały zaplanowane:

  • konkurs na hasło promujące bibliotekę szkolną;
  • konkursy literackie z nagrodami od ręki;
  • spotkanie bibliotekarzy ze szkół radzymińskich.
TYDZIEŃ ZAKAZANYCH KSIĄŻEK !

 

Tradycja wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i ma związek z pierwszą poprawką do Konstytucji traktującej o wolności słowa. Głównym przesłaniem jest świętowanie wolności czytania. Banned Book Week to świetna okazja do nadrobienia zaległości w klasyce, poznania interesujących faktów na temat niektórych powieści. W Polsce akcja koordynowana jest przez portal Bibliosfera.

Akcje nie tylko ma promować czytelnictwo, ale przede wszystkim zwrócić uwagę na problem wolności słowa w historii i obecnie. Na świecie wydarzenie jest wspierane przez Amnesty International.

W naszej szkole Tydzień Książek Zakazanych włączony będzie w październiku w ramach imprez związanych z Miesiącem Bibliotek Szkolnych.


WRZESIEŃ

We wrześniu biblioteka szkolna przypomniała uczniom o dwóch wydarzeniach kulturalnych, którymi są: trwający rok Juliana Tuwima i Witolda Lutosławskiego. Klasy pierwsze odwiedziły bibliotekę i mogły obejrzeć wystawę zdjęćz różnych imprez bibliotecznych, jakie miały miejsce w ostatnim czasie.
Na koniec września w naszej szkole odbył się festyn szkolny. Na tę okoliczność przygotowano kronikę szkolną, w której Goście oraz uczniowie naszej szkoły mogli złożyć pamiątkowy wpis.