MIĘDZYSZKOLNY KLUB HISTORYCZNY

im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej

 

opiekun: mgr Małgorzata Grabowska 


W poczuciu obywatelskiej odpowiedzialności  za krzewienie wśród młodzieży świadomości patriotycznej, opartej na znajomości tradycji naszego narodu, w trosce o utrzymanie tożsamości narodowej, więzi społecznych, mając świadomość roli środowisk lokalnych w całokształcie życia kraju,

powołujemy w dniu 17 maja 2017 roku
Międzyszkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej
.

Klub skupia uczniów ze wszystkich 12 szkół Gminy Radzymin i tym samym przyczynia się do integracji lokalnej społeczności wokół wspólnej idei kultywowania najpiękniejszych kart z historii najnowszej Polski. W ten sposób chcemy być również wierni przesłaniu Świętego Jana Pawła II, który podczas jednego ze spotkań z wiernymi powiedział: „Naród, który traci pamięć, traci swą tożsamość”.

 

Naszym celem jest utrwalanie pamięci o losach Żołnierzy AK i Żołnierzy Wyklętych. Równie ważne jest także kształtowanie postaw patriotycznych oraz uczenie szacunku dla tradycji określającej naszą tożsamość narodową.

 

Zaproszenie do udziału w projekcie „Między nami. Szukamy śladów naszej historii”.

 

Szanowni Państwo,

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin wraz z partnerami: Urzędem Miasta i Gminy Radzymin, Międzyszkolnym Klubem Historycznym im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej oraz Szczepem 9 Radzymińskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Labirynt”, zapraszają do udziału w projekcie „Między nami. Szukamy śladów naszej historii”.

Projekt skierowany jest do wszystkich chętnych; zarówno do młodzieży szkolnej jak i osób dorosłych. Jego celem jest zgromadzenie informacji dotyczących udziału mieszkańców Radzymina i okolic w bitwie pod Radzyminem w 1920 roku a także informacji dotyczących kultywowania w okresie PRL-u przez społeczność Radzymina rocznicy Cudu nad Wisłą. 

Zapraszamy Państwa do działań projektowych polegających na powołaniu i koordynowaniu pracy Zespołów Badaczy Lokalnych. Zespoły te mają się składać z uczniów, ale także z rodziców i innych osób dorosłych, którzy chcą się zaangażować i wspomóc młodzież.

Zadaniem koordynatorów będzie:

- motywowanie do pracy uczestników projektu – Zespołów Badaczy Lokalnych (ZBL);

- odpowiednie ukierunkowywanie pracy ZBL;

- dokumentowanie (fotografie wykonane aparatem lub telefonem) pracy ZBL;

- nadzór nad terminami i kontakt z koordynatorem projektu.

 Działania w projekcie:

- przeprowadzenie lekcji dot. udziału społeczności Radzymina w bitwie pod Radzyminem 1920 roku oraz tradycji związanych z kultywowaniem obchodów rocznicy bitwy w okresie PRLu (wrzesień);

- powołanie Zespołów Badaczy Lokalnych (wrzesień);

- praca w terenie, zbieranie materiałów przez ZBL (październik);

- przygotowanie prezentacji multimedialnych na podstawie zebranych materiałów (prezentacje powinny być zakończone do 5 listopada);

- konkurs na najlepszą prezentację multimedialną ( 6 – 12 listopada);

- rajd rowerowy z ogniskiem dla wszystkich uczestników projektu (połowa listopada);

- uroczysta gala i wręczenie nagród dla autorów najlepszych publikacji (15 listopada 2019).

Realizacja projektu bez zaangażowania historyków, osób które mają największą wiedzę dot. lokalnej historii, jest niemożliwa. To Państwo swoją wiedzą, zaangażowaniem w wychowanie patriotyczne młodzieży i w zachowanie najważniejszych wartości związanych z lokalnym patriotyzmem, jesteście gwarantem dobrego wykonania założeń projektowych. Bardzo nam zależy na Państwa udziale w projekcie. Na każdym etapie działań będziemy Państwa wspierać organizacyjnie. Będzie nam bardzo miło jeśli przyjmą Państwo zaproszenie do naszego projektu.


 

Agnieszka Nowińska, koordynator projektu 

anowinska@bibliotekaradzymin.pl 

506 196 949

 

Projekt jest finansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

 

Osoby do kontaktu Miłosława Regulska i nauczyciele historii.

 

 

 

20 czerwca 2017 spotkaliśmy się z Tadeuszem Płużańskim - historykiem i publicystą, który od wielu lat współpracuje ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej.

 

Wycieczka integracyjna

 

Palmiry

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie do udziału w projekcie „Między nami. Szukamy śladów naszej historii”.

Szanowni Państwo,