Egzamin zawodowy powierdzający kwalifikacje w zawodzie

(PP2012 - kwalifikacje jednoliterowe)

  

Uwaga!

Na egzamin zawodowy wymagane jest stawienie się minimum 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu! W niektórych kwalifikacjach przed rozpoczęciem egzaminu w części praktycznej, przeprowadzany jest instruktaż stanowiskowy (jest to integralna część egzaminu).

 

Poniżej znajdziesz informacje i odnośniki do materiałów CKE i OKE, z którymi powinieneś się zapoznać planując przystąpienie do egzaminu.

 

  

 

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

   DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

 

   INFORMATORY O EGZAMINIE ZAWODOWYM DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAWODÓW

   DOPUSZCZALNE MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE (CZĘŚĆ PISEMNA) (CZĘŚĆ PRAKTYCZNA)

 

   KOMUNIKATY DYREKTORA CKE

 

   KOMUNIKATY DYREKTORA OKE

 

   TERMINY EGZAMINÓW

 

  OPŁATA ZA EGZAMIN (+wniosek do pobrania)

 

  DOSTOSOWANIA EGZAMINÓW

 

   WGLĄD DO PRAC EGZAMINACYJNYCH (wniosek do pobrania)

   ODWOŁANIA DO KOLEGIUM ARBITRAŻU EGZAMINACYJNEGO

 

  ARKUSZE EGZAMINACYJNE Z LAT UBIEGŁYCH

 

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH EGZAMINÓW

 

CZĘŚĆ PISEMNA - 60 min. 

Uczniowie z dostosowaniami piszą 30 min dłużej.

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

  • R.21 - czas trwania: 120 min
  • R.22 - czas trwania: 180 min
  • E.12, E.13, E.14 - czas trwania:150 min
  • T.06 - czas trwania: 120 min
  • T.09 - czas trwania: 180 min

 

Uczniowie z dostosowaniami wykonują zadania 30 min. dłużej

 

Absolwenci proszeni są o zgłoszenie się najpóźniej pół godziny przed egzaminem