Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Artykuły

Klasy 1G i 1 D – klasy gastronomiczne na wycieczce integracyjno – ekologicznej w Arciechowie wśród dębów, wód i wody.

Gdzież można by lepiej spędzić piękny wrześniowy dzień, niż na łonie przyrody w Arciechowie, na Obszarze Natura 2000, w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu? Posługując się ulotkami questu opracowanego przez absolwentów naszej Szkoły, nowi uczniowie w dziesięcioosobowych grupach szukali kolejnych punktów drogi prowadzącej do Skarbca. Musieli uważnie czytać ulotkę i współpracować ze sobą, aby nie zboczyć z trasy. Opiekunami grup były wychowawczynie:  klasy 1G – Danuta Wrzosek,  klasy 1 D – Martyna Derlacz oraz nauczycielki: W-F –  Anna Roszkiewicz i biologii – Iwona Matusiewicz. To uczniowie jednak decydowali którędy wędrować, aby trafić do celu. Nie obyło się bez pomyłek, ale wszystkie grupy dotarły do skarbca, gdzie „w skrzynce pieczęcie są tajemne, zeszycik na wpis pamiątkowy …”.  Obiecanymi prezentami były słodycze ufundowane przez wychowawczynie klas.

W obydwu wycieczkach uczestniczyli prawie wszyscy uczniowie każdej klasy, była to więc świetna okazja, aby się lepiej poznać. Można też było podpatrzeć zwierzęta, np. ociężałą ropuchę szarą, która korzystając z ciepłej pogody wygramoliła się z kryjówki, aby coś upolować. Najpiękniejsze jednak były okazałe dęby, w większości  zakwalifikowane jako pomniki przyrody.

Iwona Matusiewicz - 20 września 2022


Skip to content