Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Artykuły

Dzień Edukacji Narodowej w ZSTZ

14 października 1773 roku Sejm Rzeczpospolitej zatwierdził Komisję Edukacji Narodowej – pierwszą w Europie państwową władzę oświatową powołaną przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Był to wielki krok w tworzeniu polskiego szkolnictwa na szczeblach: podstawowym, średnim i wyższym. Od tej pory dzień 14 października uznawany jest jako Dzień Nauczyciela.

Dzisiejszy dzień dla Technikum ma wyjątkowy charakter łączy Obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz uroczyste ślubowanie klas I. Składamy szczególne podziękowania naszym drogim pedagogom. Dziękujemy wam, że jesteście z nami, za uśmiech, życzliwość, mądre słowa, troskę, cierpliwość, a nawet za wymagania, jakie nam stawiacie.

Oprac.: Edyta Horodelska

Łukasz Bryk - 15 października 2021


Skip to content