TECHNIKUM ZAWODOWE
zawód: kelner

Kelner, to zawód przeznaczony dla osób, które lubią organizować i obsługiwać przyjęcia okolicznościowe. To właśnie tutaj uczniowie nauczą się jak estetycznie nakryć stół, jak przygotować potrawy oraz jak je prawidłowo podać. Podstawowym zajęciem kelnera jest profesjonalna obsługa klientów lokalu od momentu ich wejścia, aż do opuszczenia go. Kelner musi zadbać o przyniesienie zamówionych potraw i dodatków oraz odpowiednie podanie ich do stołu i usuwać niepotrzebne naczynia ze stołów. Kelner stanowi wizytówkę lokalu.

Nauka w technikum trwa 4 lata. W trakcie nauki uczniowie zdają 2 egzaminy zawodowe. Egazminy są organizowane w trakcie roku szkolnego po zakończeniu kształcenia w danej kwalifikacji. Po zdaniu egazminu uczeń otrzymuje świadectwo kwlifikacyjne. Po zakończeniu nauki w szkole i zdaniu obydwu egzaminów absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Kierunek umożliwia uzyskanie matury.

Po ukończeniu tego kierunku zdobędziesz kwalifikacje w zakresie:

T.9 (TG.10). Wykonywanie usług kelnerskich
T.10 (TG.11). Organizacja usług gastronomicznych

Po ukończeniu tego kierunku nasi absolwenci nabędą umiejętności w zakresie:

 • właściwego obsługiwania gościa stosując różne techniki,
 • projektowania aranżacji sal i pomieszczeń konsumpcyjnych,
 • doradzania i udzielania informacji konsumentowi na temat podstawowych potraw i napojów,
 • nakrywania stołów,
 • obsługi wszelkiego rodzaju przyjęć okolicznościowych, imprez gastronomicznych oraz obsługa kelnerska: kongresów, targów, wystaw, bankietów, spotkań, konferencji i podobnych imprez.

Nabyte w szkole umiejętności i wiadomości młodzi ludzie będą mogli doskonalić w restauracjach, domach wczasowych, pensjonatach zarówno w Polsce jak i zagranicą. Przyszłych kelnerów wzbogacimy o wiedzę dotyczącą kuchni innych narodów, a w szczególności kuchnie krajów Unii Europejskiej.

Dalsze możliwości kontynuowania nauki, to: szkoły o różnych kierunkach na poziomie pomaturalnym, policealnym oraz szkoły wyższe.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Urządzenia i bezpieczeństwo pracy w gastronomii
 • Zasady planowania jadłospisów
 • Technologia sporządzania potraw i napojów z towaroznawstwem
 • Obsługa kelnerska gości indywidualnych
 • Usługi gastronomiczne wewnętrzne i cateringowe
 • Działalność gospodarcza w gastronomii
 • Język obcy w pracy kelnera

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Obsługiwanie gości indywidualnych
 • Przygotowywanie potraw i napojów
 • Planowanie i obsługiwanie przyjęć i imprez gastronomicznych
 • Zajęcia w zakładzie gastronomicznym*

W trakcie nauki szkoła organizuje praktyki zawodowe w restauracjach hoteli, np. Sobieski, Bristol, Hetman oraz firmach kateringowych.

Po otrzymaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwenci mogą być zatrudnieni we wszystkich krajach Unii Europejskiej gdzie dyplom ten jest honorowany.