TECHNIKUM ZAWODOWE 
zawód: technik informatyk

Informatyka to dziedzina wykorzystywana w każdej branży, instytucji czy przedsiębiorstwie. Bez komputerów, programów i informatycznych rozwiązań trudno dziś prowadzić jakąkolwiek działalność. Technik informatyk to zawód, na który z roku na rok jest coraz większe zapotrzebowanie na rynku. Jeżeli więc interesują Cię komputery, programowanie, aplikacje internetowe, tworzenie stron www oraz administrowanie sieciami jest to idealny kierunek dla Ciebie!

Nauka w technikum trwa 4 lata. W trakcie nauki uczniowie zdają 3 egzaminy zawodowe (wg podstawy programowej z 2012 r.) lub 2 egzaminy zawodowe (wg podstawy programowej z 2017 r.). Egzaminy są organizowane w trakcie roku szkolnego po zakończeniu kształcenia w danej kwalifikacji. Po zdaniu egazminu uczeń otrzymuje świadectwo kwlifikacyjne. Po zakończeniu nauki w szkole i zdaniu wszystkich trzech egzaminów absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Kierunek umożliwia uzyskanie matury.

Po ukończeniu tego kierunku zdobędziesz kwalifikacje w zakresie:

Podstawa programowa 2012:

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Podstawa programowa 2017

EE.08 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 

EE.09 -  Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

Możliwości podjęcia pracy będziesz miał wiele:

 • w specjalistycznych firmach informatycznych
 • działach obsługi informatycznej małych i dużych przedsiębiorstw
 • ośrodkach obliczeniowych
 • firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego
 • punktach serwisowych
 • firmach administrujących sieci komputerowe
 • sklepach komputerowych
 • firmach produkujących komputery
 • działach informatycznych dowolnego przedsiębiorstwa

na stanowiskach:

 • administrator
 • projektant
 • programista
 • informatyk prowadzący własną działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • umysł twórczy, analityczny, logiczny
 • szybka orientacja
 • zdolność koncentracji
 • dokładność i systematyczność
 • jasne i precyzyjne formułowanie myśli