INFORMACJE I MATERIAŁY DLA RODZICÓW

 

 II Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców

Fundacja "Rodzice Szkole" zaprasza na II Ogólnopolską Konferencję Rad Rodziców, która odbędzie się 28 października 2017 r. w Warszawie. Tematem wiodącym będą zagadnienia wychowawczo-profilaktyczne, ale także inne bieżące, ważne sprawy dotyczące wyzwań przed jakimi stają rodzice. 

 Jednocześnie, odpowiadając na zgłaszaną do Fundacji przez liczne rady rodziców potrzebę szerszej dyskusji o wielu wyzwaniach, przed jakimi na codzień stają rodzice, deklarujemy wplecenie formuły debaty do programu całej konferencji tak, aby każdemu wystąpieniu prelegentów, towarzyszyła możliwość zadawania pytań oraz dzielenia się spostrzeżeniami i doświadczeniami. Rozmowom mniej formalnym na pewno przysłuży się czas obiadu oraz przerw kawowych.

Realizując konsekwentnie naszą misję podnoszenia jakości partnerskiej współpracy rad rodziców z pozostałymi uczestnikami życia szkolnego oraz szeroko rozumianego uspołecznienia polskiej oświaty, deklarujemy pilne wsłuchiwanie się w Państwa głosy, ewidencjonowanie potrzeb, pomysłów oraz wyzwań. Dołożymy starań, aby je przekuć na lepszą przyszłość dla nas oraz dla naszych dzieci w polskiej szkole. Tę wiedzę wykorzystamy biorąc czynny udział w dalszych etapach reformowania przepisów oświatowych oraz realizując naszą misję podnoszenia świadomości rodziców o ich prawach oraz obowiązkach.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do powyższej debaty. Liczymy na Państwa silną reprezentację już 28 października w Warszawie. Więcej informacji na stronie www.radyrodzicow.pl.

Zarząd i Rada Fundacji „Rodzice Szkole”

  


Ubezpieczenie NNW w roku szkolnym 2017/18

Dnia 1 września 2017 r. Rada Rodziców na zebraniu w szkole wybrała firmę "Eurobrokers-AXA" jako ubezpieczyciela uczniów od NNW na rok szkolny 2017/18.

Składka od ucznia wynosi 28 zł.

Pieniądze należy wpłacać do wychowawców klas w terminie do 25 września 2017 r.

   


 

Kalendarz Roku Szkolnego 2017/2018

Lista dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Harmonogram zebrań z rodzicami

 List Minister Edukacji do rodziców i opiekunów (13 stycznia 2017 r)

Program wychowawczy

Szkolny program profilaktyki

Lista i terminy dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i kółek zainteresowań w roku 2017/18 

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć Wychowania Fizycznego

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczący procedur przystępowania do egzaminów maturalnych i oceniania.

Raport z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej W Technikum Zawodowym w 2012 r.

Raport z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej W Technikum Architektury Krajobrazu w 2012 r.

 


Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie uruchomił Program na rzecz aktywizacji i wsparcia rodzin wielodzietnych„Zatrudnienie dla rodziców”.

 

Zgodnie z programem wsparciem może zostać objęty bezrobotny rodzic mający na utrzymaniu co najmniej troje małoletnich dzieci lub pełnoletnich uczących się w systemie stacjonarnym.

 

Osoby zainteresowane swoje zgłoszenia mogą kierować na adres Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3. tel: 22 7874620 lub 22 787546465Informacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych

 

 

  


Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat zagrożeń związanych ze stanem jakości powietrza oraz niebezpiecznym barszczem Sosnowskiego. 

BROSZURY