PROJEKT UNIJNY z 2012 ROKU

"Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Terenów Zieleni na rynkach pracy w Unii Europejskiej."

 

Projekt „Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Terenów Zieleni na rynkach pracy w Unii Europejskiej” złożony przez Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie w ramach programu Leonardo da Vinci otrzymał dofinansowanie w ramach projektu systemowego pt. "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" realizowanego przez FRSE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach tego projektu 3 grupy uczniów z naszej szkoły wyjadą na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Anglii i Niemiec.

  • 16 uczniów Technikum Zawodowego (zawód: kelner) wyjedzie na praktyki zawodowe do Londynu w dniach 24.02.2013–08.03.2013. Praktyki zorganizowane przy współpracy z firmą ADC College w Londynie.
  • 20 uczniów Technikum Zawodowego (zawód: technik organizacji żywienia i usług gastronomicznych)_ wyjedzie na praktyki do Schkeuditz koło Lipska w Niemczech w dniach: 26.05.2013–08.06.2013. Praktyki zorganizowane przy współpracy z firmą Vitalis w Schkeuditz.
  • 16 uczniów Technikum Architektury Krajobrazu wyjedzie na praktyki zawodowe do Nienburga w dniach 05.05.2014–18.05.2013. Praktyki zorganizowane w ośrodku Deula Nienburg w Niemczech.

Cele projektu to rozwinięcie umiejętności zawodowych uczestników projektu popartych certyfikatem Europass, a przez to zwiększenie ich szans na zatrudnienie na lokalnym i europejskim rynku pracy. Po drugie: wykorzystanie i rozwinięcie umiejętności posługiwania się językami obcymi: angielskim i niemieckim. Po trzecie: celem naszego projektu jest stworzenie możliwości wyjazdu zagranicznego uczniom, aby zyskali większą samoświadomość, pewność siebie oraz byli uwrażliwieni na różnorodność kulturową Europy.

Kelnerzy na praktyce zawodowej w Londynie 24.02–08.03.2013 Gastronomia na praktyce zawodowej w Schkeuditz 26.05-08.06.2013
Architektura na praktyce zawodowej
w Nienburgu 4.05–17.05.2014