Zajęcia z pedagogiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla klasy 3TK


     29 listopada 2018 r. kolejna klasa, tym razem 3TK, wzięła udział w zajęciach warsztatowych z panią Beatą Michalik, pedagogiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie. Tematem przewodnim warsztatów była autoprezentacja. Uczestnicząc w zajęciach uczniowie mieli okazję uświadomić sobie, że każdy z nich poprzez swoje wypowiedzi, zachowania i sygnały niewerbalne komunikuje na zewnątrz kim jest, albo za kogo chciałby być uważany.

                                                                    

                                                                             

Miłosława Regulska