Kadra pedagogiczna
Bożenna Bońska - Podstawy przedsiębiorczości,
DYREKTOR SZKOŁY od 2002 r.
Małgorzata Sieroszewska - Język angielski, Język angielski zawodowy
WICEDYREKTOR SZKOŁY
PRZEDMIOTY OGÓLNE


Edyta Horodelska - Religia;
Opiekun Samorządu Szkolnego
Krystyna Ziemichód - Język polski, Geografia;
wychowawczyni 1G
Irena Pałaś - Język polski;
wychowawczyni 3I
Małgorzata Grabowska - Język polski, Historia, Historia i społeczeństwo;
wychowawczyni 4G
Małgorzata Zwolska - Język angielski, Język angielski rozszerzony, Język angielski w gastronomii
Tomasz Borowski - Język angielski, Język angielski zawodowy
zdjęcie wkrótce Danuta Wrzosek - Język angielski, Język obcy w architekturze krajobrazu;
wychowawczyni 2TK
Katarzyna Demianiuk - Język niemiecki;
wychowawczyni 3TK
Aneta Lubieniecka - Matematyka, matematyka rozszerzona;
wychowawczyni 4I
Barbara Gągała - Matematyka, Matematyka rozszerzona, fizyka;
wychowawczyni 1I
Iwona Matusiewicz - Biologia, Biologia rozszerzona;
Magdalena Kazik - Wiedza o społeczeństwie;
wychowawczyni 2I
Tomasz Lenkiewicz - Wychowanie fizyczne
Anna Roszkiewicz - Wychowanie fizyczne
wychowawczyni 1TK
Ireneusz Widort - Wychowanie fizyczne
zdjęcie wkrótce Marta Urbanowska - Podstawy przedsiębiorczości
zdjęcie wkrótce Miłosława Regulska - Bibliotekarz, Doradztwo zawodowe
Barbara Wołowicz-Majewska - Pedagog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie
PRZEDMIOTY ZAWODOWE - technik informatyk


Adam Popławski - Informatyka, Urządzenia Techniki Komputerowej, Systemy operacyjne, Działalność gospodarcza w branży informatycznej
Łukasz Bryk - Witryny i aplikacje internetowe, Programowanie aplikacji internetowych, Systemy baz danych, Administracja bazami danych
Wojciech Franas - Witryny i aplikacje internetowe, Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej, Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi, Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
zdjęcie wkrótce Paweł Tytko - Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych, Sieci komputerowe
PRZEDMIOTY ZAWODOWE - technik architektury krajobrazu


Dorota Jachacy - Prace w urządzaniu i konserwacji obiektów małej architektury, Prace w urządzaniu i pielęgnacji obiektów roślinnych;
Kierownik szkolenia praktycznego
Halina Baranowska - Prace w urządzaniu i pielęgnacji obiektów roślinnych, Prace w urządzaniu i konserwacji obiektów małej architektury
Anna Grabowska - Podstawy projektowania architektury krajobrazu, Urządzanie i pielęgnacja obiektów roślinnych, Ochrona i kształtowanie krajobrazu, Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu, Kształtowanie obiektów architektury krajobrazu
Bożena Szafrańska-Kassyk - Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu, Prowadzenie działalności gospodarczej, Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu, Pracownia roślin ozdobnych, Rośliny ozdobne;
wychowawczyni 4T
zdjęcie wkrótce Grażyna Kujawska - Prace w urządzaniu i pielęgnacji obiektów roślinnych, Prace w urządzaniu i konserwacji obiektów małej architektury
zdjęcie wkrótce Henryk Klimkiewicz - Przepisy ruchu drogowego
PRZEDMIOTY ZAWODOWE - technik żywienia i usług gastronomicznych; kelner


Ewa Starzak-Jankowska - Obsługa konsumenta, Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, Ekonomika i organizacja w gastronomii, Usługi gastronomiczne, Procesy technologiczne w gastronomii;
Anna Stefańska - Technologia sporządzania potraw i napojów z towaroznawstwem, Zasady planowania jadłospisów, Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, Usługi gastronomiczne wewnętrzne i cateringowe, Obsługa kelnerska gości indywidualnych, Procesy technologiczne w gastronomii
Maria Dobies - Procesy technologiczne w gastronomii, Zasady żywienia, Usługi gastronomiczne i cateringowe, Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej
Dorota Gastoł - Chemia, Obsługa gości indywidualnych;
wychowawczyni 4K
Grzegorz Rudnik
- Edukacja dla bezpieczeństwa, Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii, Urządzenia i bezpieczeństwo pracy w gastronomii, Technologia gastronomiczna, Technologia gstronomiczna z towaroznawstwem;
wychowawca 4G
zdjęcie wkrótce Barbara Rogaczyk - Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, Obsługa gości w gastronomii, Planowanie i obsługiwanie przyjęć i imprez gastronomicznych;
wychowawczyni 2G
zdjęcie wkrótce Elżbieta Rukat - Specjalizacja (barman), Działalność gospodarcza w gastronomii, Przygotowanie potraw i napojów
INTERNAT


Henryka Suchodolska - kierownik internatu
zdjęcie wkrótce Aneta Szczepańska - wychowawczyni
Ewelina Nikodymczuk - wychowawczyni

NAUCZYCIELE NA URLOPIE


Magdalena Metelska - Zasady żywienia, Podstawy przetwórstwa spożywczego, Ekonomika i organizacja gastronomii