KOŁO ZDROWEGO ŻYWIENIA

opiekun: mgr Ewa Starzak-Jankowska

Koło Zdrowego Żywienia istnieje w Zespole Szkół Terenów Zieleni od 2008 roku. W ramach koła uczniowie uczestniczą w wykładach organizowanych przez Wszechnicę Żywieniową (http://www.wszechnica_zywieniowa.sggw.pl/). Udział w prelekcjach jest bezpłatny i prowadzony przez specjalistów z dziedziny żywienia człowieka, technologii gastronomicznej oraz dietetyki. Młodzież naszej szkoły ma okazję pogłębić swoją wiedzę z wyżej wymienionych dziedzin, która nie tylko przyda im się na zajęciach lekcyjnych. 

W ramach Koła Zdrowego Żywienia młodzież przygotowywana jest do Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu (http://www.olimpiadawiedzyozywieniu.pl/). Celem olimpiady jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia oraz upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocja zdrowia. Laureat olimpiady zwolniony jest z etapu pisemnego egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem z części pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego najwyższego wyniku.

Z inicjatywy koła organizowane są coroczne konkursy międzypowiatowe o tematyce gastronomicznej.

I EDYCJA KONKURSU

II EDYCJA KONKURSU

III EDYCJA KONKURSU

IV EDYCJA KONKURSU 

W ramach Koła Zdrowego Żywienia uczniowie przygotowywani są corocznie do Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. 
 

     W ramach Koła Zdrowego Żywienia w roku szkolnym 2015/16 podjęto współpracę ze Szkołą Podstawową w Słupnie. Uczniowie z klasy II Sz.P. uczestniczyli w cyklicznych warsztatach kulinarnych, na których poznali zasady higieny podczas sporządzania potraw i napojów, podstawowy sprzęt gastronomiczny oraz wykonywali proste potrawy i napoje.

     Każde spotkanie miało swój temat przewodni. Na pierwszych zajęciach uczniowie zostali zapoznani z pracownią technologiczną i jej wyposażeniem, omówione zostały również zasady higieny podczas sporządzania potraw. Na drugim spotkaniu uczniowie sporządzali koktajle owocowe, owocowo-warzywne oraz z dodatkiem mleka i kefiru. Tematyką przewodnią trzeciego spotkania były smaki. Dzieci wykonywały proste sałatki i surówki o smaku słodkim, słonym, kwaśnym i z nutą goryczki. Na przedostatnich zajęciach uczniowie mieli okazje poznać rzadko występujące na polskich stołach owoce tropikalne, z których sporządzili smaczne sałatki i surówki. Natomiast na ostatnich zajęciach uczniowie sporządzali smaczne sałatki i surówki z rodzimych warzyw.

     Warsztaty kulinarne cieszyły się dużym powodzeniem wśród uczniów szkoły podstawowej, w miarę możliwości będą kontynuowane w przyszłym roku szkolnym.