KOŁO EKOLOGICZNE

opiekun: mgr Iwona Matusiewicz

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
  • 7 X 2018  Koło Ekologiczne na Festynie Szkolnym

Zademonstrowaliśmy „Zamknięty Ekosystem” w piętnastym roku jego istnienia. Na tablicy przenośnej można było prześledzić jego historię zakładania oraz zmiany jakie następowały w kolejnych  latach eksperymentu.

Obok na stoliku stala nowa butla z posadzonymi w niej roślinami, która również będzie służyła jako model krążenia materii i przepływu energii w ekosystemie.

Obserwując obydwie butle można było przysiąść na ławce z ogniwem fotovoltaicznym i ładując swoją komórkę obejrzeć ulotkę questową dotyczącą opracowanej przez Zespół Ekologiczny ciekawej przyrodniczo  trasy w Arciechowie.


  • 6 X 2018  Eksperyment „Zamknięty Ekosystem” powtórzony.

Ponad 14 lat temu uczniowie 2 klasy Technikum Terenów Zieleni założyli w szklanym gąsiorze „Zamknięty Ekosystem”. Jest on do dzisiaj. Z inicjatywy obecnej drugiej klasy gastronomicznej powtórzyliśmy eksperyment. Do szklanej 34 litrowej butli wsypaliśmy żwirek, węgiel drzewny i ziemię. Z pomocą specjalnych szczypiec posadziliśmy rośliny: trzykrotkę drobnolistną, zielistkę, fiołek afrykański, sansevierę i bluszcz pospolity. Całość podlaliś

my, myjąc przy okazji wewnętrzne ścianki butli. W pracach pod kierunki opiekunki Koła Ekologicznego Iwony Matusiewicz brali udział: Natalia Modzelewska, Klaudia Berta, Paulina Kowalczyk, Aleksander Miszczak i uczeń klasy 3tk Daniel Ślesicki. Ekosystem jeszcze nie jest zamknięty, czekamy aż odparuje nadmiar wody. Mamy nadzieję, że będzie on również służył do obserwacji krążenia materii i przepływu energii .


 

  • 3 X 2018

Z początkiem roku została zamontowana ławka z panelem fotowoltaicznym. Jest ona nagrodą za zajęcie I miejsca w Powiatowym Konkursie Ekologicznym "Przygoda-Przyroda" i została ufundowana przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego.

 


  • 14 września na trasie Questu w Arciechowie

Uczniowie kl. 2 TK podzieleni na 3 zespoły musieli samodzielnie dotrzeć do miejsca ukrycia Skarbu na podstawie opisu w ulotce questowej. Liczyła się jednak nie szybkość, ale spostrzegawczość. Celem wycieczki było bowiem również poznanie różnych form ochrony przyrody na niewielkim terenie w Arciechowie oraz zwrócenie uwagi na różnorodność występujących tam  ekosystemów. Gdy wszystkie zespoły dotarły na miejsce, przyszedł czas na omówienie przyrodniczych zagadnień i podzielenie się spostrzeżeniami. 


 

  • Wręczenie nagród za I miejsce w  konkursie organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Wołominie : "Przyroda - Przygoda"

 


Nagrodą dla każdego ucznia wchodzącego w skład Drużyny Ekologicznej był szwajcarski smartwatch i pamiątkowy dyplom. Na terenie ogrodu szkolnego zostanie zamontowana ławka z panelem fotowoltaicznym, która może służyć do ładowania urządzeń elektronicznych.

 

Rozdanie pamiątkowych dyplomów w konkursie - zagadki Ekologiczne 

  • 14 i 15 czerwca 2018 wycieczki ekologiczne 

 

Uczniowie II g na trasie Questu „W Arciechowie wśród dębów, łąk i wody”.

 


 Podzieleni na 2 czterosobowe zespoły jesteśmy gotowi ruszyć  w drogę.

 

 Najpierw trasa wiodła wałem nad Bugiem

 


Selfie nad brzegiem wielkiej wody

 

Wędrujemy ścieżkami wśród drzew

 

  • Spacery ekologiczne z poznawaniem pomników przyrody w Radzyminie

 

Uczniowie z klas 1 tk i 2 tk mogli podziwiać okazałe dęby i aleję starych klonów na terenie naszego miasta.

 


 Mała lekcja morfologii liścia 

 


Obwód dębu, będącego pomnikiem przyrody zachwyciła uczniów z kl. 2 tk

 

  • 18 czerwca 

I miejsce w konkursie w ramach akcji "Przyroda-Przygoda"realizowanej  przez Starostwo Powiatowe w Wołominie.

Konkurs polegał na opracowaniu Questu.

Quest to edukacyjna gra terenowa, polegająca na przejściu nieoznakowanej w terenie trasy, na podstawie wskazówek zawartych w tekście ulotki. Zarówno trasę jak i ulotkę opracował Zespół Ekologiczny w składzie: uczniowie klas 2 g i 2 tk - Kamila Kolankowska, Artur Możdżonek,  Jarosław Materski,  Klara Sokołowska i Daniel Ślesicki oraz nauczycielka biologii i opiekunka Koła Ekologicznego - Iwona  Matusiewicz. Trasa kończy się Skarbcem, w którym są drobne upominki dla turystów.

Ulotka questowa jest dostępna w ogólnopolskiej Bazie Questów.

http://questy.com.pl/pl/quests/309-w-arciechowie-wsrod-debow-lak-i-wody.html 

Zachęcamy wszystkich do zajrzenia na stronę, wydrukowania ulotki i ruszenia w trasę!

 


 

 

  • Marzec 2018

Z inicjatywy pani Dyrektor Bożenny Bońskiej i dzięki uprzejmości twórczyni wystawy pani Honoraty Stafiej-Szczęsnejczasowo została zainstalowana w naszej szkole Wystawa Honeco Design. Prezentuje ona około trzydzieści instalacji skomponowanych z przypadkowo znalezionych przedmiotów, porzuconych przez ludzi w lasach, na poboczach dróg, śmietnikach. Powstały zaskakujące rzeźby i obrazy. Przesłanie wystawy skupia się na tematyce ekologicznej, m. innymi na problemie zaśmiecania Planety przez ludzi. Wszystkie eksponaty posiadają ciekawe opisy, jednocześnie każdy kto je ogląda może w nich zobaczyć coś innego. Wystawa wzbudza duże zainteresowanie młodzieży.

Autorka Wystawy jest osobą bardzo aktywną. Mieszka w leśniczówce, prowadzi między innymi bardzo różnorodne warsztaty dla dzieci i młodzieży,  opiekuje się też różnymi zwierzętami.

Wystawę obejrzeli uczniowie z 10 klas naszej szkoły oraz gimnazjaliści z Gimnazjum nr 1

i Gimnazjum nr 2 w Radzyminie.

 


Uczniowie klasy 4t analizują znalezione w lesie szkielety zwierząt.

 

Uczniowie gimnazjum również z dużym zainteresowaniem oglądają wystawę.

 

  • luty 2018

 

14 lutego - Konkurs na najstarnniej wykonany domek lęgowy rozstrzygnięty!

W konkursie wzięło udział dziewięciu uczniów z klas: 1i: Dawid Przybysz i Jakub Senkowski; IIg: Klaudia Dzieciak;  IItk: Justyna Górczak i Daniel Ślesicki; III tk: Paulina Górczak, Natalia Kuryś, Agata Mordarska i Agata Romsicka.

Domki były oceniane przez p. Dyrektor Bożenne Bońską, Iwonę Matusiewicz i uczniów klasy IVk. Poziom wykonania domków był zbliżony, ale najwięcej punktów, bo aż 17 oraz I miejsce zdobył domek Pauliny Górczak z III tk, II miejsce i 13 pkt domek Jakuba Senkowskiego z 1i, III miejsce – Natalii Kuryś z III tk – 11 pkt.

Specjalne wyróżnienie za oryginalność dostał domek Dawida Przybysza. Jest on bardzo malutki, ale mamy nadzieję, że znajdą go najmniejsze ptaszki Polski takie jak mysikróliki czy strzyżyki. Mają one  długość ok. 9 cm i ważą 5-7 gramów.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy, a wyróżnione osoby dodatkowo również małe atlasy ptaków.

Wszystkim uczestnikom za udział w konkursie bardzo dziękuję.


 

1 lutego - Rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu "Zagadki Ekologiczne"

W konkursie brali udział uczniowie różnych klas. Co miesiąc otrzymywali nowe zagadki ekologiczne i musieli nie tylko napisać co przedstawiają zdjęcia, ale również odpowiedzieć na pytania z nimi związane. Najwięcej punktów i tym samym I miejsce zajęła Agata Mordarska z kl. III tk, II miejsce Paulina Górczak z III tk oraz Kamila Grabowska z IV t, III miejsce przypadło Bartłomiejowi Nowakowi z II g. Wyróżnieni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.