Egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje zawodowe

("stara" formuła)

 

Rok szkolny 2016/2017 jest ostatnim rokiem w którym, absolwenci mający zamiar przystąpić do egzaminu zawodowego mogą zdawać go w "starej" formule!

 

 

Poniżej znajdziesz informacje i odnośniki do materiałów CKE i OKE, z którymi powinieneś się zapoznać planując przystąpienie do egzaminu.

 

 

 

  

 

   PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM I ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA EGZAMIN ZAWODOWY W 2017 R. 

 

 

 

   DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

 

 

 

   INFORMATORY O EGZAMINIE ZAWODOWYM DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAWODÓW

 

 

 

   KOMUNIKATY DYREKTORA CKE

 

 

 

   KOMUNIKATY DYREKTORA OKE

 

 

 

   TERMINY EGZAMINÓW

 

 

 

   OPŁATA ZA EGZAMIN

 

 

 

  DOSTOSOWANIA EGZAMINÓW

 

 

 

   USTALANIE I OGŁASZANIE WYNIKÓW EGZAMINU

 

 

 

   UNIEWAŻNIENIA EGZAMINU

 

   WGLĄD DO PRAC EGZAMINACYJNYCH

 

   ODWOŁANIA DO KOLEGIUM ARBITRAŻU EGZAMINACYJNEGO