Egzamin zawodowy powierdzający kwalifikacje w zawodzie

(nowa podstawa programowa)

 

Poniżej znajdziesz informacje i odnośniki do materiałów CKE i OKE, z którymi powinieneś się zapoznać planując przystąpienie do egzaminu.

 

  

   PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM I ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA EGZAMIN ZAWODOWY W 2017 R. 

 

   DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

 

   INFORMATORY O EGZAMINIE ZAWODOWYM DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAWODÓW

 

   KOMUNIKATY DYREKTORA CKE

 

   KOMUNIKATY DYREKTORA OKE

 

   TERMINY EGZAMINÓW

 

   OPŁATA ZA EGZAMIN

 

  DOSTOSOWANIA EGZAMINÓW

 

   USTALANIE I OGŁASZANIE WYNIKÓW EGZAMINU

 

   UNIEWAŻNIENIA EGZAMINU

   WGLĄD DO PRAC EGZAMINACYJNYCH

   ODWOŁANIA DO KOLEGIUM ARBITRAŻU EGZAMINACYJNEGO

 

  PRZYKŁADOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE

 

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH EGZAMINÓW

 

CZĘŚĆ PISEMNA - 60 min. 

Uczniowie z dostosowaniami piszą 30 min dłużej.

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

  • R.21 - czas trwania: 120 min
  • R.22 - czas trwania: 180 min
  • E.12, E.13, E.14 - czas trwania:150 min
  • T.06 - czas trwania: 120 min
  • T.09 - czas trwania: 180 min

 

Uczniowie z dostosowaniami wykonują zadania 30 min. dłużej

 

Absolwenci proszeni są o zgłoszenie się najpóźniej pół godziny przed egzaminem